Woodpecker Motopexin kök kanal müalicəsində istifadəsi

Motopex endomotorunun istifadəsi | Guilin Woodpecker

V Blue | Perfect Endo

TG6 | Perfect Endo

MAP One | Produits Dentaires SA

Race EVO sequences | FKG Dentaire SA

Diş 27, Pulpanın nekrozu, Kök kanallarının müalicəsi

XP-endo Shaper| FKG Dentaire SA

Diş 14, Pulpanın nekrozu

XP-endo Retreatment| FKG Dentaire SA

Diş 17, Xroniki apikal periodontit, Bukkal köklərin selektiv təkrar kanal müalicəsi, Spreder fraqmentinin distal kanalından çıxarılması, MB kökdə aşkarlanmamış kanal

Race Evo | FKG Dentaire SA

Diş 16, Kəskin pulpit, Kanal müalicəsi

Pillar Fiber Post | TiaDent

Dişlər 44 və 45, Xroniki apikal periodontit, Təkrar kanal müalicəsi

Tornado Blue files | TiaDent

Diş 27, Xroniki Apikal Periodontit, Təkrar kanal müalicəsi

G3-Pro Gold files | easyinSmile

Diş 37, Kəskin pulpit, Mürəkkəb anatomiya

MTA MAP One | Produits Dentaires

Diş 25, Yatrogen perforasiya, Kəskin pulpit, Süni tacdan giriş

Irriflex və EssenSeal | Produits Dentaires

Diş 46, Xroniki apikal periodontit

X-Pro Gold files | easyinSmile

Diş 17, Xroniki apikal periodontit, Təkrar kanal müalicəsi, Alət fraqmentinin çıxarılması

Easydo Activator | easyinSmile

Diş 46, Xroniki apikal periodontit, Kök rezorbsiyası

E3 Azure Files | Endostar

Çəkilmiş diş üzərində sınaq

Mtwo Files | VDW Dental

Diş 46, Pulpit

Sterile C-Pilot Files | VDW Dental

Diş 26, Xroniki apikal periodontit və fistula, Təkrar kanal müalicəsi

2Seal easymiX | VDW Dental

Diş 46, Pulpit

Reciproc Blue | VDW Dental

Diş 16, Pulpanın nekrozu

Yuxarı sol böyük azı dişinin distal və mezial səthlərinin yeni EasyinSmile Profect matriks sistemi ilə bərpası

İTENA Clinical MTA BioRep-lə pulpotomiya

Race Evo | FKG Dentaire SA

Diş 1

Diş 2

Diş 3

Opacal - Calcium Hydroxide Paste | Produits Dentaires SA

Diş #25, Endo-perio defekt və fistula, Кalsium hidroksid tətbiqi

R-Motion | FKG Dentaire SA

Diş 1

Diş 2

Diş 3

CS 1006 Single Toothbrush | Curaprox

Endodontik materiallar | Medesy

Endodontik materiallar | Medcem