Endodontiyanın uğur inciləri| Mühazirə və master-klass // Produits Dentaires, Goldent

Endodontiya üzrə konfrans | Mühazirə və master-klass // Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı

Müasir endodontiyada diaqnostika və müalicə | Mühazirə və master-klass // VDW Dental, Vitta Dental

Müasir endodontiyada diaqnostika və müalicə | Mühazirə və master-klass // VDW Dental, Vitta Dental

Vebinarın mövzusu // Guilin Woodpecker

Оnlayn konferensiyada çıxışım| Ukonf Publishing House Conference

Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun ixtisas artırma kurslarına qatılan stomatoloqlar üçün təşkil edilmiş Endodontiyaya aid mühazirələrim

Armada Dental Akademiyasının və FKG Azərbaycan dəstəyi ilə Bakıda keçirilən Endodontiya:son yeniliklər adlı mühazirə və master-klass

lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova
lecture and hands - on training on Endodontics-the lastest advancements, held by Armada Dental Academy and FKG Dentaire in Baku, Azerbaijan. dr gulnar maharramova

Innovativ forma yaddaşlı FKG Swiss Endo tərəfindən təqdim olunan Xp-E Shaper və Xp-E Finisher aid Gürcüstanın Tiflis şəhərində baş tutan mühazirə və master-klass

Lecture and hands-on Xp-E Shaper, Xp-E Finisher Innovative Shape Memory Files by FKG Swiss Endo in Tbilisi, Georgia, dr gulnar maharramova
Lecture and hands-on Xp-E Shaper, Xp-E Finisher Innovative Shape Memory Files by FKG Swiss Endo in Tbilisi, Georgia, dr gulnar maharramova
Lecture and hands-on Xp-E Shaper, Xp-E Finisher Innovative Shape Memory Files by FKG Swiss Endo in Tbilisi, Georgia, dr gulnar maharramova
Lecture and hands-on Xp-E Shaper, Xp-E Finisher Innovative Shape Memory Files by FKG Swiss Endo in Tbilisi, Georgia, dr gulnar maharramova

Azərbaycanın Gəncə şəhərində keçirilən Endodontiyadan Restavrasiyaya adlı Confrans

From Endodontics to Restorations Conference held in Gence, Azerbaijan, dr gulnar maharramova
From Endodontics to Restorations Conference held in Gence, Azerbaijan, dr gulnar maharramova